Ръчно изработени подаръци за Коледа? Десет добри причини:

GGs01

1/ Насърчавате местни творци, а не глобални компании.

И, повярвайте ни, те имат нужда от насърчение! Винаги е добра идея да подкрепиш местното изкуство, пък и нали Коледа е точно времето за добри дела?

🙂

2/ Всеки подарък е различен.

Приятели, роднини, колеги, познати. Изборът на различни подаръци за толкова много хора може да се превръне в досадно задължение, особено в епохата на масовото, стандартизирано производство. Ръчно изработените подаръци са чудесен начин да се уверите, че всеки ще получи различен подарък за Коледа, дори всички да пазарите в един и същ магазин.

3/ Изкуството винаги е добра идея!

За Коледен подарък. За подарък по всякакъв повод.

4/ И не е задължително да е скъпо.

Особено, ако сравняваме цените на ръчно изработените подаръци с тези на модните дрехи / аксесоари или на смартфони, таблети, айфони… Скъпо. Скучно. Масово. Производство. Да си оригинален на по-ниска цена означава не само да спестиш пари, но и да изпъкнеш с вкус, индивидуалност, предпочитания…

5/ Качеството има значение.

Не бихме сравнили по качество ръчно изработения подарък, направен с любов и вдъхновение, с пластмасовия продукт на някоя тайванска или китайска фабрика в многомилионен тираж. Как мислите, кое от двете издава повече лично отношение?

6/ Екологията – също. 

Ръчно изработените подаръци не вредят на околната среда. Дори напротив, превръщат се в изкуство предмети, които хората по принцип изхвърлят. За нас това са рекламните брошури и каталози, с които са затрупани входовете. Ние им даваме нов живот. Използваме ги, за да творим красота! С работата си ние обучаваме и себе си, и околните в загриженост за средата, в която живеем.

7/ Кажете НЕ на експлоатацията!

Скъпите брандове в моловете се произвеждат от бедни хора (много често и деца) в изключително бедни държави. Те работят дълги часове при отвратителни условия, третирани са като добитък и получават мизерно заплащане. Два-три долара на ден може да са достатъчни, за да си купиш ориз, но заличават човешкото в теб. Инвеститорите го наричат “аутсорсинг”. Ние го наричаме робство. Купувайки ръчно изработени подаръци за Коледа, Вие казвате НЕ на “максимизирането на печалбите”, което в чист превод си е синоним на експлоатацията.

8/ Френската дума за подарък е “сувенир”.

Когато подаряваме, ние искаме да оставим траен спомен. “Сувенир” е френското име за подарък и, също така, означава “спомен”. Ръчно изработените подаръци са най-добрият начин да впечатлите и да бъдете запомнени.

9/ Изборът е огромен!

На света има милиони творци и всеки от тях създава стотици уникални екземпляри без дубликат. Ето това вече е разнообразие!!!

10/ И, накрая, какво ще подарите на някой, който си има всичко?

Помните ли, че изкуството винаги е добра идея? Ръчно изработените подаръци са може би най-достъпната форма на изкуство, с която ще зарадвате дори хората, които вече си имат всичко…

Весели празници!

mailggsisters@abv.bg

facehttp://www.facebook.com/ggsisters

LOGO_ECOC2019_EN

GG Sisters е част от инициативата „Капана – Квартал на творческите индустрии“ на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

Ten Good Reasons to Buy Handmade Gifts for Christmas

GGs01

1/ You sponsor local artists, instead of international companies.

And, trust me, they need the money. Supporting local communities is always a good idea. Plus, Christmas is the best time of the year for giving back…

2/ You’ll have a different gift for everybody.

All those friends and relatives, and colleagues! Choosing different gifts for so many people can be a chore sometimes, especially in the era of mass production that we live in. Handmade gifts are the best way to ensure that everybody gets a different gift for Christmas. Even if you buy at the same shop! Handmade gifts eliminate the probability of two people buying the same thing for the same person, as well.

3/ Art is always a good idea!

For a Christmas gift. For any gift, in fact.

4/ Plus, it does not have to be expensive.

Especially, if you compare the prices of handmade gifts to those of fashion clothes and hi-tech products (smart phones, tablets, personal computers). Expensive. Boring. Mass. Production. Being original at a lower price saves money, but it also makes you stand out.

5/ Quality matters.

Speaking in terms of quality, we would never compare a beautiful handmade gift, designed by a skillful hand and made with love, to a mass product, coming out of a Chinese or a Taiwan company by the millions. How do you think, which of the two options shows a more personal attitude?

6/ It’s ecological.

Handmaders rely mostly on reused products for materials. Their craft does not have a negative impact on the environment. In fact, it’s quite the opposite. “Miracles made of paper and waste” is our motto, for example. We do not only create art from stuff that people usually throw away (like spam brochures etc). We teach and inspire environmental thinking (as a way of life) with our work.

7/ It’s a way of saying NO to exploitation!

The expensive brands that you buy at the local mall are usually made by poor people (and sometimes even kids) in poor countries. They work long hours in miserable conditions, they get harsh treatment by their supervisors and they receive minimum wage. Three dollars a day is not a rare example. It’s enough to buy rice, but it is not enough to be a human being. Economists call it “outsourcing”. We call it slavery. Buying handmade gifts for Christmas is a way of saying NO to “profit maximization”, which is usually the synonym for exploitation.

8/ Souvenir is the French word for gift.

When giving a gift, we try to create a lasting memory. Souvenir is the French word for gift. It means “memory”. Handmade gifts are the best way to impress and to be remembered…

9/ The choice is immense!

There are millions of handmaders around the world and every one of them is creating hundreds of unique items that have no replica on this planet. This is what we call “variety”!

10/ And what do you choose for somebody who has it all?

Remember that Art is always a god idea? Well, handmade gifts are probably be the most affordable pieces of Art that you can buy for somebody who has it all…

Merry Christmas!

mailggsisters@abv.bg

facehttp://www.facebook.com/ggsisters

LOGO_ECOC2019_EN

GG Sisters is part of the initiative “Kapana Creative District” organized by Municipal Foundation Plovdiv 2019.