И ние бяхме там, три дни пяхме, пихме и се веселихме

spirit

Снимка: Диди Андреева

Тази година за пръв път бяхме на Спирит-а, при това – като участници, за което още веднъж благодарим на Ник и Цвета от “На тъмно”. Няколко хиляди гости, три сцени, всякакви музикални стилове, само две безсънни нощи, но безкрайно повече емоции в морската градина на Бургас. Един от очарователните моменти беше срещата ни с Миленита на живо, която и двете харесваме – дива, красива, талантлива, земна и игрива – точно такава, каквато си я представяхме. Друг интересен кадър беше добричкият “чуек” – фристайлърът, който всъщност е рапър-готвач. Римите му идваха “отръки”, момчето умееше да импровизира на фона на всякакъв ритъм от сцената. Радвахме се на различни усмихнати хора, запознахме се със симпатичен италианец в инвалидна количка и дъщеря му Пламена. Имаше секси полицайки, хендмейд артисти, музиканти и всякакви откачалки. Снимахме се с Dub FX (не се знае защо “баткото” от задния план гледа толкова лошо). Спасявахме котка, качила се на дърво. Настанихме се при руска хазяйка, която разрешаваше само по едно къпане на ден, а после видяхме, че всъщност може да се изкара и на хамак под звездите. Всички се радваха на шарената ни сергия, включително и на “дъждовете”, но както обещахме – не заваля. Имахме удоволствието да попаднем на добри “съседи”: артистите Веси и Емо (Емо от “Pimp“), които ни направиха временни татуировки с логото; Антония от Варна с нейните яки чанти; Ади и Джери с техните рисувани камъчета, заредени с късмет; парцалените кукли на Копчи; бижутата на Котка Черешкова, Кърли хендмейд…не можем да изброим всички – толкова бяха интересни, разнообразни и уникални… Там бяха и Грийнпийс с кампанията им за спасяването на Арктика от сондажи за петрол. Много атрактивни бяха секси “полицайките”, които “арестуваха” минувачи по улицата, за да се снимат с тях. От Durex раздаваха презервативи и ограмотяващи листовки. Разхождаха се
хора на кокили (“тея наистина ли са толкова високи или само аз така ги виждам?”). Прегракнаха ни гърлата – беше голяма шумотевица, но приятна шумотевица – от
тези, които те “държат” няколко дни напред след феситвала. Включихме се в купона, изкарахме и двете нощи до сутринта на плажа. Успяхме да се изложим пред
ТВ+, Slojno.com и други фото репортери. Като цяло сега сме доста уморени, но и още по-заредени. Време е за няколко дни заслужен отдих по далечните брегове на северното Черноморие. Благодарим много на Диди Андрреева за яките снимки, които изпрати!

GGs01

         GGSisters

Does it really produce rain?

rainstick

Well, as we have said, it all depends on your faith in the process. If you believe that turning your rainstick upside down a few more times can produce rain, it will produce rain. If you don’t believe, it won’t. Then it’s simply a piece of decration and/or an alternative musical instrument. We strongly believe that our rainsticks can make the skies cry and we have witnessed many cases that prove it. The effect is even stronger when there is a group of people, who share the belief in the “magical powers” of the rainstick. It is strongest, when kids are playing with it.

You see, it is not money that makes the world go round, it is faith, persuation and belief. Whatever you believe in, goes. Rainsticks are only tools for externalising your persuation that you can change the weather at whim. And they work perfectly, as such.

Once, we were invited to a wedding. We took some rainsticks with us, for presents. Kids were playing with them before the party. It was intended to be a three-day open air party. Luckily, the hosts had provided shelters, in case of rain. After we saw that kids were playing more and more intensively with the rainsticks, we warned their parents. Some of the grown-ups were very skeptic about it, especially the groom, who is a very sweet man and a dear friend of ours, but also a firm atheist, a materialist and a tough “new age disbeliever”. Well, it did rain. It poured with rain for three days! We celebrated under the shelters. Even the groom said “Wow! This thing must be working for rea!”. It’s all about aritmetics, actually. We think there were more “believers” than “disbelievers” at the party. And there were the kids. Kids have the strongest faith in the world. They also had the instruments for externalising it…

Another friend of ours got this as a present. He happens to be a believer in crazy ideas like people being able to change the weather with a rainstick in their hands. It started raining in the moment he started palying with it! We were sunbathing in the park and, suddenly, we had to seek shelter. The next day he took it with him on a railroad journey across the country. He was showing it to the people in his compartment and he was explaining what it does. He said it was raining outside during the whole trip…

So, we leave it up to you, fellas. The morale of this “story” is that whatever you believe in, goes. Especially, if you have a tool for externalising your beliefs. It only makes them stronger.

Here is a short video presentation of one of our rainsticks:

Don’t forget that we will be presenting our handmade art, rainsticks included, at this year’s Spirit of Burgas (27-28 July). Special thanx to “NA TAMNO” for the opportunity! 

GGs01

GG Sisters 

Ама наистина ли предизвикват дъжд?

rainstick

Както вече споменахме, всичко зависи от вярата в процеса. Ако смятате, че завъртането на “дъжда” още няколко пъти може да предизвика дъжд, той ще предизвика дъжд. Ако не вярвате – няма. Тогава “дъждът” е просто декоративен елемент и/или алтернативен музикален инструмент. Ние силно вярваме, че нашите дъждове могат да накарат небето да плаче и сме присъствали на редица случаи, които го доказват. Ефектът е дори още по-силен, когато група от хора споделят вярата си в магическата сила на “дъжда”. А най-силен е, когато с него си играят деца.

Вижте, не са парите нещото, което кара света да се върти. Това са вярата, убеждението или вярванията, като цяло. В каквото и да повярвате, става. “Дъждовете” са само инструменти за засилване на вашето убеждение, че можете да променяте времето според капризите си. И те наистина работят като такива.

Веднъж бяхме поканени на сватба. Взехме малко “дъждове” с нас, за подаръци. Децата си играеха с тях преди партито. Беше предвидено да е тридневно парти на открито. За щастие, домакините бяха осигурили подслон, в случай че завали. След като видяхме, че децата си играят все по-интензивно с “дъждовете”, ние предупредихме техните родители да им ги извадят от ръцете. Някои от възрастните бяха много скептично настроени към идеята, особено младоженецът, който е изключително мил, симпатичен човек и наш много скъп приятел, но също така е и пълен анти-ню-ейдж материалист. Е, заваля дъжд. Изсипа се малък потоп в продължение на три дни! Отпразнувахме сватбата под заслона – беше уютно, приятно, сближаващо някак си, но дори младоженецът каза: “Това нещо май наистина работи”. Въпрос на елементарна аритметика, всъщност. На партито имаше повече “вярващи”, отколкото “не-вярващи”. Сред първите бяха и децата. Децата имат най-силната, непоклатима вяра на света. Те, също така, имаха и подходящите инструменти, за да я втвърдяват…

Друг наш приятел получи дъжд като подарък. Той е склонен да вярва в налудничави идеи като тази, че хората са в състояние да променят времето с “дъждове” в ръка. Започна да си играе и само пет минути по-късно заваля. Бяхме в парка, печеше слънце, но изведнъж вече трябваше да търсим място, където да се скрием. На следващия ден той го взе със себе си във влака. Показвал го е на хората в купето и им е обяснявал за какво служи. Играл си е с него. Каза, че навън се е скъсало да вали през цялото време. Човек без колебания в убеждението си…

Така че, оставяме на вас, скъпи приятели, да вярвате или не. Поуката от тази “история” е, че в каквото повярвате, това ще преживеете. Особено, ако имате инструмент за засилване на вярата си в ръка. “Дъждовете” не я създават, те само я втвърдяват.

Ето кратка видео презентация на един от нашите дъждове:

———-

Не забравяйте, че ще представяме част от нещата си, включително и “дъждовете”, на Spirit of Burgas тази година (27-28 юли). Сърдечно благодарим на магазини “На тъмно” за възможността! Спокич, няма да вали. Все пак, освен с вяра, човек е надарен и със свободата да избира. Просто елате да ни видите, за да пипнете и да си поиграете с нещата на живо.

GGs01

GG Sisters 

What is a Rainstick?

Many people know exactly what a rainstick is, but many people are still asking us: “What аre these beautiful colourful tubes? What are they made of? What are they filled with? What is their purpose?” Well, here is a little more about them:

Classical rainsticks (we call them just “rains”) are usually made of wood, cactus or bamboo. Their purpose is to make the skies cry. They can also be used as a myscial instrument. Rainsticks (“batons du pluit” in French) have a Himalayan origin. Buddhist monks are well known for their miracles. One of their abilities is to change weather. In this case, they influence the weather, in order to produce rain. You see, crops are scarce in the high mountains. Sometimes you have to provoke a drop or two in the desired time…For that purpose, they use meditation, mantras, visualization…and a rainstick. It facilitates them to concentrate on the desired result, as it produces the exact sound of a rain falling down from the sky.

Other supposed origins of the rainstick are the deserts of Afrika and the dry regions of Asia and America. It is even more important to be able to “produce” rain there. Different tribes used cactus or bamboo to make rainsticks.

Believe us or not, our rainsticks have exactly the same effect. The only difference is that we make them of recycled paper. Well, it all depends on the faith, of course. Not the faith in God, in the Universe or in some other mythical being, but simply the belief that it will work. If you have no doubts, it will rain…shortly after you start playing with this instrument.

Every rainstick makes a different sound. It is the preparation of the sound that makes this form of art tricky. And interesting. And attractive. We’ll keep the technology and the contents in secret for now, but we’ll tell you some real stories about rainsticks in our next publications, so – follow this blog. 🙂

If you would like to learn more about the technology and/or the contents of the rainsticks, please do not hesitate to contact us. You can also join us at one of our next exhibitions (hint: Spirit of Burgas). We will teach you – online or in person. We like to share, but we prefer to share our secrets only with people who really want to know.

If you would like to order one of these beautiful, uniqie, magical, handmade rains (as a decoration for the interior of your house, for example, as a gift for a friend, or as a helpful tool for your farm 🙂 ), just drop us a line. You can order one of these beauties (click on the icons for a more detailed preview):

Or we can produce a custom rainstick for you – one that matches your exact taste for colour, shape, form, and the kind of rain you’d like to be singing in… 🙂

GGs01

        GG Sisters

Какъв е този “дъжд”?

Много хора знаят точно какво е rainstick, но и много хора все още ни питат: “Какви са тези красиви цветни тръби? От какво са направени? Какво има вътре? Ама наистина ли има вода? Каква е тяхната цел?” Ето малко повече за “дъждовете”:

Класическият rainstick (ние гo наричаме просто “дъжд”) обикновено е изработен от бамбук, дърво или кактус. Целта му е да накара небето да плаче. Дъждовете могат, също така, да се използват и като музикален инструмент. Rainstick-ът (или “baton du pluit” на френски) идва от Хималаите. Будистките монаси са известни с чудесата, които правят, включително и със способността си да променят климата. С този инструмент те влияят на времето, за да предизвикват дъжд. Разбирате ли, селскостопанските култури са оскъдни във високите планини. Понякога трябва да се провокират две-три капки дъжд в желаното време, за да има реколта. Дъждове се предизвикват чрез медитация, мантри, визуализация …и rainstick. Той те улеснява да се концентрираш върху желания резултат, тъй като създава предварително звука на дъжд, сипещ се от небето.

Друг произход на “дъждовете” са сухите райони в Африка, Азия и Америка. В пустинята е още по-важно да си в състояние да предизвикаш дъжд. Различните племена са ги правили от бамбукови тръби или от кактуси.

Вярвате или не, нашите “дъжове” имат точно същия ефект. Единствената разлика е, че ние ги правим от рециклирана хартия. Е, всичко зависи от вярата, разбира се. Не вярата в Бог, във Вселената или в някакво друго митично същество, а просто вярата, че нещото работи. Ако не се съмнявате, ще завали. Малко след като се заиграете с този инструмент.

Всеки “дъжд” произвежда различен звук. Именно получаването на желания звук е това, което превръща рейнстика в изкуство. И го прави интересен. И привлекателен. Ще запазим технологията и съдържанието на “дъждовете” в тайна за сега, но ще ви разкажем няколко истински истории, свързани с тях в следващите публикации.

Ако искате да научите повече, моля не се колебайте да се свържете с нас или просто да ни откриете на някоя от нашите предстоящи работилници (жокер: Sipirt of
Burgas). Готови сме да споделяме – онлайн или на живо, но предпочитаме да споделяме тайните си само с хора, които действително искат да знаят.

Можете да поръчате един от тези красиви, неповторими, магически, ръчно изработени “дъждове”. Стават за декор на интериора, за впечатляване на мацки, за подарък на приятел, който няма дубликат по света (и подаръкът, и приятелят) или за полезен инструмент в земеделието. 🙂 Кликнете върху иконите за по-детайлен преглед и се свържете с нас на един от посочените контакти:

Можем и да създадем специален “дъжд” за вас – такъв, който да отговаря на вкуса ви за цвят, форма и звук.

Следвайте този блог. Ще публикуваме още интересни истории за “дъждовете” много скоро.

GGs01

        GG Sisters

Art Workshop in Varshets

After the Wake Up Open Air Festival that we had attended last week, this weekend the Sun was again with us – this time in the little and cozy town of Varshets. “GG Ssisters” were privilleged to be among the few of the artists, invited to take part in this workshop. It was full of positive emotions again. Littlte and grown up kids were eager to learn something new and interesting about our technique, which we were more than happy to share, of course! The sun was also there – it’s presence was enough for us to spend a wonderful day outside. The fun and excitement that you get at events like this are hard to explain, so here are some pictures:

We got interviewed again, but this time we don’t know from which television. We still don’t have the habit to ask. We didn’t pay enough attention to the logo under the microphone. We did not see ourselves on the TV screen that day, neither did we find any reportage in the TV programs. May be you can send us a clip or a link? We spent the evening with the music of “Eventually” – a very nice band and very sweet people. They also took part in the workshop. I think it was a good weekend getaway, combined with some nice handywork by the GGs, while meeting with lots of new friends. On the way back we took two hitch-hikers (Kalina and Itso) – great folks! We are still expecting those sunrise fotos from them.

More pictures from the event in Facebook.

GGs01

GG Sisters

Арт пленер “Врачански Балкан”

След празника на слънцето “Wake ъп”, който посетихме миналия уикенд, тази събота Слънчо отново беше с нас в китния и приветлив Вършец. Сред малцината от поканените на Арт пленер “Врачански Балкан” имаха честта да се наредят и “GG sisters”. Събитието отново изобилстваше от положителни емоции. Малки и пораснали деца отново се редяха пред работилницата, за да научат нещо различно и увлекателно от Джиджитата.
И времето пак беше с нас. Слънцето ни дари с присъствието си точно толкова, колкото беше необходимо, за да изживеем един прекрасен ден. Удоволствието, което изпитва човек от такива срещи не може да се опише с думи, затова – ето ви малко снимки от събитието:

Интервюираха ни отново, но не знаем от коя телевизия бяха. Още нямаме навика да  питаме, а и в суматохата човек не се сеща да погледне логото под микрофона. Не можахме да се гледаме по телевизията, нито да намерим репортажа из програмите от този ден. Надяваме се някой да ни изпрати клипче или линкче. Вечерта бяхме в компанията на група “Евентуално” (големи сладури), които също взеха участие в Арт пленера. Мисля, че се получи една приятна почивка, съчетана с добро представяне от Джиджитата и незабравими срещи с нови приятели. Пътят на връщане ни срещна с Калина и Ицо – едни много яки хора, които качихме на стоп. Чакаме снимки на изгрева от тях.

Още снимки от събитието във Фейсбук.

GGs01

GG Sisters